Login

Regístrate

O si lo prefieres...

 

 

Crear un recurso

No puedes realizar más invitaciones hasta que abras la comunidad

Gestionar la comunidad

TIC TIC... Endavant!

Som una mestra que utilitza habitualment ses TIC a l'aula, aquest bloc és el meu recull d'experiències didàctiques i altres utilitats TIC disponible per a la seva consulta. Tracto de destacar tant la vessant positiva com millorable de ses propostes que duc a terme a la meva pràctica docent, cercant ser més eficient a la meva feina per tal de que els meus alumnes aprofitin i optimitzin el seu procés d'aprenentatge. També gaudim de la tasca i el seu desenvolupament ;). Per altra banda, exposo utilitats TIC que els docents poden aprofitar per la seva programació. Entra i agafa el que vulguis! . Gràcies a la xarxa,companys i alumnes que enriqueixen la nostra feina.

Año de edición2014

Publicado por Patricia Giralt Piriz

Acerca de este recurso...

Visitas 129

Valoración0

Editores: Patricia Giralt Piriz, Espiral: Educación y Tecnología, Espiral: Educación y Tecnología, Grupo de Edición de Edublogs · Espiral, Educación y Tecnología

Blogs relacionados

aCanelma

aCanelma

tipo de documentosemantico edublog

Blog corporativo de aCanelma en el que se recopilan experiencias y recursos didácticos de interés docente. 

Blog de recursos educativos para todas las etapas educativas en la que todo/a aquel/lla que tenga nuevas IDEAS,RETOS, aportaciones, dudas o simplemente curiosidad,..., se sienta como en su casa. Educación, Primaria, Secundaria, Bilingüismo, Competencias Básicas, ABN, Abp, Formación, TIC, Didáctica..., y mucho más en IDEAmoS.

Desenvolupament Professional en Llengües Estrangeres és un espai web que dóna suport i ofereix recursos al professorat que treballa l’adquisició de segones llengües.

El bloc té com objectiu difondre materials sobre aprenentatge competencial amb metodologies emergents amb la finalitat de facilitar el treball de les llengües estrangeres a l’escola. Parlarem de les eines necessàries per poder aplicar continguts i les estratègies eficaces per aconseguir bons resultats.

Desenvolupament Professional en Llengües Estrangeres s’estructura al voltant de tres pilars essencials que fan d’eix vertebral dels continguts:

a) Fonaments teòrics: Reflexions sobre temes i projectes concrets, presentació de lectures, així com comentaris sobre didàctica i metodologies  específiques que van apareixent.

b) Pràctiques d’aplicació: Programacions, propostes i unitats didàctiques amb seqüències pautades per a fer exercicis, activitats i tasques concretes amb les metodologies o els plantejaments de Fonaments teòrics.

c) Recursos i materials: Exemples d’aula, mostres d’alumnes, fotografies i evidències d’actuacions dutes a terme als centres, amb les orientacions que es proposen a Pràctiques d’aplicació.

A la pàgina de TEMES trobareu el llistat de continguts tractats al bloc i que podreu consultar directament fent servir el cercador; a la d’INICI, tota aquella informació que considerem interessant i d’actualitat. I al NÚVOL D'ETIQUETES, tots els temes i subtemes tractas al bloc.

Es treballa per un aprenentatge creatiu que estimuli l’autonomia d’aprenentatge i l’emprenedoria creativa de l’alumnat, que promogui el desenvolupament del seu pensament crític des de l’empatia amb els altres.  Un aprenentatge que, més enllà de seguir rutines, impulsi aquest poder d’imaginació i curiositat de què parlem; que desperti i desenvolupi la força de la creativitat oferint oportunitats, expectatives i possibilitats.

 

Este blog es un medio de comunicación que espera ser útil para poder resolver dudas informáticas, y además pretende ser una herramienta de informacíon y entretenimiento para todos.

Podemos encontar programas que son libres y/o gratuitos.

En temas, tenemos explicaciones sobre diferentes apartados de interés.

En la cabecera hay unos botones, para ocio, excepto el último, "TAC" ,donde se ofrecen ideas a profesores mediante la exposición de proyectos de docentes, los cuales redactan su post y son entrevistados en Radio3WDigital, las entrevistas se encuentran al final de cada una de las entradas.

jR2punto0

jR2punto0

tipo de documentosemantico edublog

Es un blog que recopila aplicaciones útiles en el aula, pensadas o no para la educación, pero con aplicación directa, con algunas recomendaciones didácticas y ejemplos de aplicación, en general realizados por el autor.

Está pensado como referencia para la formación del profesorado en materia de integración de la web 2.0 en escuelas 2.0.

Aumenta.me2015